Kontakt

Välkomna att kontakta styrelsen

Ordförande: soren.ekdahl45@gmail.com
Kassör: johan.sonesson@cambio.se
Ordinarie ledarmot: carlgustafherrman@gmail.com