Årsstämma 2022

Härmed kallas medlemmarna i Stiftsbyns Samfällighetsförening till ordinarie föreningsstämma.

Tid:                              Tisdagen 26 juli 2022    kl.17.00    

Plats:           Vi träffas  på vår gemensamma gräsmatta och vid regn får vi hålla till i carportarna. Medtag stol att sitta på.

Fibernät i StiftsByn

Hej!

Bjärekraft har bekräftat utbyggnad av fibernätet i området vilket innebär att alla som skickat in avtal kommer att anslutas till Bjäre Krafts fibernät.

Vad händer nu?

Vi går nu in i fasen att projektera området och planera in de olika stadierna av byggnationen. Därefter påbörjas själva arbetet.

Innan arbete sker på din fastighet blir du kontaktad för inbokning av ett projekteringsmöte hemma hos dig.
Under detta möte planeras gemensamt fiberinstallationen såsom grävning, inblåsning av fiber och placering av fiberbox. Därefter påbörjas grävningen fram till tomtgräns och arbete på fastighet. Slutligen utförs inblåsning av fibern och montering av fiberbox.

Vi återkommer med tidsplan för kundbesök, grävning, inblåsning och installation inom ett par veckor.

Mer information

Följ oss gärna på Facebook, där vi fortlöpande berättar om utförda och planerade arbeten. På vår hemsida www.bjarekraft.se kan du även prenumerera på våra nyhetsbrev.